rreth nesh

Lider në fushën e ndërtim - infrastrukturës

- Ndërtime rrugë, autostrada, ura, sistem asfaltime, mirëmbajtje rrugësh, ndërtime landfill etj.

- Ndërtime civile e industriale, rikonstruksione objektesh, pajisjen me instalimet përkatëse elektrike, hidrosanitare etj.

- Ndërtime ujësjellsash, depo uji, linja transmetimi e furnizimi, kanalizime etj.

- Aksioner 100% i "Tirana International Hotel & Conference Centre", me një gamë shërbimesh si: Hoteleri, Organizim Eventesh dhe Konferencash, Restorante, Bar, SPA center: Fitness, Pishina, Sauna etj.

27
Vite
Experiencë
në Treg

Lajmet Tona