• hide informationshow information

  Ujësjellës-Kanalizime Uzina e Autotraktorit

  Investitori: Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 3.4km

 • hide informationshow information

  Ujësjellës-Kanalizime Uzina e Autotraktorit

  Investitori: Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 3.4km

 • hide informationshow information

  Ujësjellës-Kanalizime Uzina e Autotraktorit

  Investitori: Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 3.4km

 • hide informationshow information

  Ujësjellës-Kanalizime Uzina e Autotraktorit

  Investitori: Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 3.4km