Projektet tona

Arena Center

Arena Center

Shiko Projektin

Rikonstruksion dhe shtesë e re për shkollat 9-vjecare "Musine Kokalari" dhe "Myslym Keta"

Investitori: Bashkia Tiranë
Vlera e Kontratës: 2 258 614 Euro
Natyra e punimeve: Rikonstruksion
Kohëzgjatja e kontratës: 12 Muaj
Përfundimi i Kontratës: 2008

Shiko Projektin

Ndërtimi i Rrugës Dardhë - Ura e Drinit

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
Vlera e Kontratës: 511 957 305 Lekë
Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
Gjatësia e projektit: 6.8km
Kohëzgjatja e kontratës: 15 Muaj, 22 ditë
Përfundimi i Kontratës: 2009

Shiko Projektin

Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

Investitori: Bashkia Tiranë
Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
Gjatësia e projektit: 0.8km
Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

Shiko Projektin

Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
Natyra e punimeve: Rikonstruksion
Gjatësia e projektit: 38.5km
Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
Përfundimi i Kontratës: 2015

Shiko Projektin

Ujësjellës-Kanalizime Uzina e Autotraktorit

Investitori: Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve Sh.a
Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
Gjatësia e projektit: 3.4km

Shiko Projektin

Mirëmbajtje rrugore bazuar në performancë

Investitori: Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare
Natyra e punimeve: -Punime rehabilitimi
-Punime në rritje të sigurisë në kryqëzime
-Mirëmbajtje periodike
-Punime të emergjencës
-Aktivitete menaxheriale, monitoruese, kontrolluese
Kohëzgjatja e kontratës: 59 Muaj

Shiko Projektin

Mirëmbajtje rrugore bazuar në performancë

Investitori: Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare
Natyra e punimeve: -Punime rehabilitimi
-Punime në rritje të sigurisë në kryqëzime
-Mirëmbajtje periodike
-Punime të emergjencës
-Aktivitete menaxheriale, monitoruese, kontrolluese
Kohëzgjatja e kontratës: 59 Muaj

Shiko Projektin

Bajram Curr, Dragobi-Valbonë

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
Gjatësia e projektit: 280m

Shiko Projektin

Ura e Gomsiqes

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
Gjatësia e projektit: 280m

Shiko Projektin

Shkozet-Durrës Zona e Kënetës

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
Gjatësia e projektit: 1.8km

Shiko Projektin

Vorë-Fushë Krujë Muriqan Shkodër-Gur i Zi

Investitori: Autoriteti Rrugor Shqiptar
Natyra e punimeve: Rehabilitim dhe mirëmbajtje

Shiko Projektin

Ndërtim superstrada Kukës-Morinë

Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
Gjatësia e projektit: 5km

Shiko Projektin