• hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015

 • hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015

 • hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015

 • hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015

 • hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015

 • hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015

 • hide informationshow information

  Ndërtimi i Rrugës Kukës-Krumë-Qaf Prush

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Vlera e Kontratës: 2 637 295 307 Lekë
  Natyra e punimeve: Rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 38.5km
  Kohëzgjatja e kontratës: 36 Muaj
  Përfundimi i Kontratës: 2015