Çertifikime dhe Vlerësime ndër vite
GECI Sh.p.k

Standarti ISO 39001:2012

Standarti ISO 9001:2015

Standarti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Standarti ISO 14001:2015

Standarti OHSAS 18001:2007

Standarti ISO 50001:2011

Standarti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Standarti ISO 3834-2:2005