• hide informationshow information

  Shkozet-Durrës Zona e Kënetës

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 1.8km

 • hide informationshow information

  Shkozet-Durrës Zona e Kënetës

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 1.8km

 • hide informationshow information

  Shkozet-Durrës Zona e Kënetës

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 1.8km