• hide informationshow information

  Mirëmbajtje rrugore bazuar në performancë

  Investitori: Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare
  Natyra e punimeve: -Punime rehabilitimi
  -Punime në rritje të sigurisë në kryqëzime
  -Mirëmbajtje periodike
  -Punime të emergjencës
  -Aktivitete menaxheriale, monitoruese, kontrolluese
  Kohëzgjatja e kontratës: 59 Muaj

  K/Lezhë - Shkodër - Hani i Hotit, 77.88km
  Shkodër - Pukë - Kukës, 138.41km
  Ura e Bunës - Muriqan, 13.9km
  Melgushë - Mjedë, 7.10km
  Hani i Hotit - Tamarë, 32.60km
  Lezhë - Shëngjin, 6.10km

 • hide informationshow information

  Mirëmbajtje rrugore bazuar në performancë

  Investitori: Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare
  Natyra e punimeve: -Punime rehabilitimi
  -Punime në rritje të sigurisë në kryqëzime
  -Mirëmbajtje periodike
  -Punime të emergjencës
  -Aktivitete menaxheriale, monitoruese, kontrolluese
  Kohëzgjatja e kontratës: 59 Muaj

  K/Lezhë - Shkodër - Hani i Hotit, 77.88km
  Shkodër - Pukë - Kukës, 138.41km
  Ura e Bunës - Muriqan, 13.9km
  Melgushë - Mjedë, 7.10km
  Hani i Hotit - Tamarë, 32.60km
  Lezhë - Shëngjin, 6.10km