• hide informationshow information

  Ura e Gomsiqes

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 280m

 • hide informationshow information

  Ura e Gomsiqes

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 280m

 • hide informationshow information

  Ura e Gomsiqes

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 280m

 • hide informationshow information

  Ura e Gomsiqes

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 280m

 • hide informationshow information

  Ura e Gomsiqes

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 280m

 • hide informationshow information

  Ura e Gomsiqes

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 280m