• hide informationshow information

  Vorë-Fushë Krujë Muriqan Shkodër-Gur i Zi

  Investitori: Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Natyra e punimeve: Rehabilitim dhe mirëmbajtje

 • hide informationshow information

  Vorë-Fushë Krujë Muriqan Shkodër-Gur i Zi

  Investitori: Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Natyra e punimeve: Rehabilitim dhe mirëmbajtje

 • hide informationshow information

  Vorë-Fushë Krujë Muriqan Shkodër-Gur i Zi

  Investitori: Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Natyra e punimeve: Rehabilitim dhe mirëmbajtje

 • hide informationshow information

  Vorë-Fushë Krujë Muriqan Shkodër-Gur i Zi

  Investitori: Autoriteti Rrugor Shqiptar
  Natyra e punimeve: Rehabilitim dhe mirëmbajtje