• hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj

 • hide informationshow information

  Ndërtimi, rikonstruksioni dhe rinovimi i unazës së vogël, Tiranë

  Investitori: Bashkia Tiranë
  Vlera e Kontratës: 159 243 172 Lekë
  Natyra e punimeve: Ndërtim dhe rikonstruksion
  Gjatësia e projektit: 0.8km
  Kohëzgjatja e kontratës: 4 Muaj