• hide informationshow information

  Mirëmbajtje rrugore bazuar në performancë

  Investitori: Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare
  Natyra e punimeve: -Punime rehabilitimi
  -Punime në rritje të sigurisë në kryqëzime
  -Mirëmbajtje periodike
  -Punime të emergjencës
  -Aktivitete menaxheriale, monitoruese, kontrolluese
  Kohëzgjatja e kontratës: 59 Muaj

  Punime Rehabilitimi
  Segmenti Vorë - Fushë Krujë, 11.5km
  Ndërhyrje për ndërtim në nënshtresat rrugore, shtresat asfaltike, sinjalistikë vertikale dhe horizontale, siguri rrugore.
  Segmenti Burrel - Klos, 18.5km
  Ndërhyrje për ndërtim në nënshtresat rrugore, shtresat asfaltike, sinjalistikë vertikale dhe horizontale, siguri rrugore.

 • hide informationshow information

  Mirëmbajtje rrugore bazuar në performancë

  Investitori: Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare
  Natyra e punimeve: -Punime rehabilitimi
  -Punime në rritje të sigurisë në kryqëzime
  -Mirëmbajtje periodike
  -Punime të emergjencës
  -Aktivitete menaxheriale, monitoruese, kontrolluese
  Kohëzgjatja e kontratës: 59 Muaj

  Punime Rehabilitimi
  Segmenti Vorë - Fushë Krujë, 11.5km
  Ndërhyrje për ndërtim në nënshtresat rrugore, shtresat asfaltike, sinjalistikë vertikale dhe horizontale, siguri rrugore.
  Segmenti Burrel - Klos, 18.5km
  Ndërhyrje për ndërtim në nënshtresat rrugore, shtresat asfaltike, sinjalistikë vertikale dhe horizontale, siguri rrugore.