• hide informationshow information

  Ndërtim superstrada Kukës-Morinë

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 5km

 • hide informationshow information

  Ndërtim superstrada Kukës-Morinë

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 5km

 • hide informationshow information

  Ndërtim superstrada Kukës-Morinë

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 5km

 • hide informationshow information

  Ndërtim superstrada Kukës-Morinë

  Investitori: Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve
  Natyra e punimeve: Ndërtim i ri
  Gjatësia e projektit: 5km