Lajmet Tona

Informacione të detajuara mbi
GECI Sh.p.k

Ne jemi pikë referimi

Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundurrealizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit:
• Fabrikë për prodhim asfalti.
• Fabrikë për prodhim betoni.
• Linjë për prodhim inertesh.
• Makineri të rënda gërmimi, eskavatorë me kapacitete të ndryshme.
• Mjete transporti të tonazheve të ndryshme kryesisht mbi 25 ton.
• Makineri dhe paisje për ndërtimin e shtresave rrugore dhe asfaltike (asfaltoshtruese dhe rula vibratorë të llojeve të ndyshme, mjete për shpërndarje bitumi, instrumenta matës të ndryshëm).
• Makineri për nivelime dhe ngarkime (autogredera, buldozerë, fadroma , JBC) .
• Rimorkiator të tonazheve të rënda dhe të lehta, autovinc, autobote uji, auotbote për transport dhe mbajtje karburanti.
• Mikser statik dhe të lëvizshëm për prodhim dhe transport betoni.
• Servis statike dhe të lëvizshme për riparim të makinerive.
• Një numër të konsiderueshëm paisjesh si: instrument për provat e ngarkesave statike, instrument matjen e të dhënave rrugore, gjenerator trefazor e një-fazor, pompa uji, matrapik, miksera, vibrator,aparate saldimi, pajisje për lidhje plastike , skeleri etj.