Etiketë: Construction Theme

geci-construction

Disa fakte rreth nesh

Hotel Tirana International & Conference Centre është në pronësi dhe menaxhohet nga “Geci” shpk që nga viti 2011, në pronësi dhe menaxhim të përgjithshëm të zotit Ram Geci. E themeluar në vitin 1994, “Geci” shpk, është një kompani e madhe e ndërtimit në Shqipëri, me aktivitet kryesor në ndërtimi dhe infrastrukturë.

makineri

Ne jemi pikë referimi

Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundurrealizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit: • Fabrikë për prodhim asfalti. • Fabrikë për prodhim betoni. • Linjë për prodhim inertesh. • Makineri të rënda gërmimi, eskavatorë me kapacitete të ndryshme. • […]