Profili Kompanisë

PROFILI I KOMPANISË

INFORMACION

Shoqëria: “ GECI “ Sh.p.k

Pronar: Z. Ram Geci

Tel/ Fax: +355 4 22 70 723

Cel: +355 68 20 20 179

Kapitali Aktual i Shoqërisë: 13 milion EUR

Themeluar më: 17 Mars, 1994

FUSHAT TONA

NDËRTIME RRUGË DHE AUTOSTRADA
NDËRTIME URA
UJËSJELLËSA DHE KANALIZIME
NDËRTIME CIVILE DHE INDUSTRIALE
HOTELERI TURIZËM

AKTIVITETI I KOMPANISË

NË FUSHËN E NDËRTIMEVE

Aktiviteti kryesor i shoqërisë GECI Sh.p.k është në fushën e ndërtimit të infrastrukturës. GECI sh.p.k. ka filluar aktivitetin në vitin 1994 dhe gjatë kësaj periudhe ka përmbyllur me sukses kontrata të natyrave të ndryshme kryesisht në:

Ndërtime rrugë, autostrada, ura, sistemim asfaltime, mirëmbajtje rrugësh, ndërtime landfill etj.

Ndërtime civile e industriale, rikonstruksione objektesh, pajisjen me instalimet përkatëse elektrike , hidrosanitare etj.

Ndërtime ujësjellësash, depo uji, linja transmetimi e furnizimi, kanalizime etj.

Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundur realizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit.

Gjatë aktivitetit të saj disa vjecar GECI Sh.p.k ka ndërtuar mbi 400 km rrugë nacionale, rreth 500 m linear ura të hapësirave të ndryshme, dhe xhiro mbi 100 milion Euro në fushën e infrastrukturës.

NË FUSHËN E HOTELERI-TURIZËM

Që prej vitit 2004 GECI Sh.p.k ka qenë një prej aksionerëve kryesor të Hotelit dhe Qendres së Konferencave më të madhe në Shqiperi, “Tirana International Hotel & Conference Centre”.

Në vitin 2011 GECI Sh.p.k me pronar të vetëm Z. Ram Geci bleu 100% të aksioneve të Tirana International Hotel & Conference Center. Sipas vlerësimit të kryer nga kompani ndërkombëtare, vlera totale e Tirana International Hotel & Conference Centre është mbi 50 milion Euro.

Tirana International Hotel & Conference Centre ofron shërbime në:

Hoteleri

Organizim Evente dhe Konferenca

Restorante

Bar

SPA Center: Fitness, Pishina, Sauna, etj.