pnl-2

DETAJET E PROJEKTIT

Kategoria:
Klienti: Bashkia Tiranë
Vendodhja: Tiranë
Përfunduar më: 30/11/2010
Vlera: 73 889 936 Lekë