Maj 26 2015 0comment
galerifotosh_027

Mjetet Tona

Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundur realizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit.