Home Page

 • Prezantim me Geci sh.p.k

  Aktiviteti kryesor i shoqërisë GECI Sh.p.k është në fushën e ndërtimit të infrastrukturës. GECI sh.p.k. ka filluar aktivitetin në vitin 1994.

 • Mjetet Tona

  Shoqëria GECI Sh.p.k ka në pronësi të saj më shumë se 150 mekanizma, mjete dhe makineri të cilat bëjnë të mundur realizimin me sukses të projekteve në fushën e ndërtimit.

 • Pse Ne?

  Gjatë aktivitetit të saj disa vjecar GECI Sh.p.k ka ndërtuar mbi 400 km rrugë nacionale, rreth 500 m linear ura të hapësirave të ndryshme, dhe xhiro mbi 100 milion Euro në fushën e infrastrukturës.

Ndërtime Rrugësh
Projekte
 • Ndërtim Ujësjellës
 • Ndërtim Rrugësh
 • Ndërtime Civile
 • Ndërtime Urash
 • Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti 4
 • Ndërtim rruga Kukes -Morine Loti-4 (Dublim - Plotësim)
 • Ndërtim rruga Fushe Kruje-Milot, Loti 8
 • Ndërtim rruga Fushe Kruje-Milot, Loti 9